KatNet tekstarkiv

[ tilbage ]

Læsø salt


Igennem mere end 500 år blev der sydet salt på Læsø i store åbne jernpander. Det er man helt sikker på. Man er også helt sikker på, hvorfor syderiet ophørte. Der var ikke mere træ på Læsø. Saltet var så god en indtægtskilde, at der blev drevet rovdrift på øens træbestand med det resultat, at man udgik for brændsel.
At saltsyderiet igen er kommet i gang på Læsø skyldes en kombination af flere ting. I 1991 startede Læsø museum i samarbejde med Århus Universitet nogle stadig tilbagevendende udgravninger, hvor hold af 1. års arkæologistuderende foretager udgravninger i nogle af de mange hundrede salttomter, der tydeligt ses i landskabet. De studerende er næsten sikre på at gøre fund, og flere nye "saltarkæologer" er startet på den måde. 
I 1992 startede man på Læsø et beskæftigelsesprojekt, der resulterede i det oplevelsescenter, der i dag ligger på kanten af Rønnerne. Oplevelsescentret indeholder fire hytter, hvor der sydes salt efter den gamle opskrift. Endvidere er der udsigtstårn, saltpakkeri, udsalg samt gæstebudssal og saltudstilling. Hvad der begyndte beskedent i 1992 med nogle få ugentlige timer til projektlederen Poul Christensen er der i dag beskæftiget 12 årsværk. Da man begyndte at syde salt, var produktionen under 2 tons på årsbasis. Nu producerer man 40 tons om året.
I husene, der er bygget efter de stolpehuller, der er fundet ved udgravninger, er der året igennem ild under sydepanderne. Der er igen kommet så meget gang i skovdriften på Læsø, at man nu er selvforsynende med træ. Ansatte ved projektet viser besøgende, hvordan saltfremstillingen foregår, og der svares på alle spørgsmål. 
Der tages ikke entre til oplevelsescentret. Entreen er lagt på saltprisen, der da også er verdens dyreste. Men det gør ikke noget, for mange vil hævde, at Læsø salt er verdens bedste og absolut prisen værd.
Men de initiativrige Læsøborgere stopper ikke der. Kirken i Vesterø er bare 50 år gammel, og da der er 3 andre kirker på øen til at betjene de bare 2.100 indbyggere har man fået kirkeministeriets tilladelse til at nedlægge kirken. Folkene bag saltprojektet har planlagt, at kirken kan ombygges og anvendes til behandlingscenter for psoriasispatienter. Kirken skal udvides med bassiner og omklædningsfaciliteter. På den måde kan man forlænge sæsonen for øen, der ellers kun er kendt som en dejlig ferieø.


Link: [ www.sydesalt.dk ]

[bogo-27092004-124] [ tilbage ]


dot-domain.dk - internetleverandør til KatNet