KatNet tekstarkiv

[ tilbage ]

Byrådsmøde i forsamlingshuset


Nogle gange om året bliver byrådsmødet flyttet fra kommunekonteret i Gedved og ud i et af kommunens forsamlingshuse. Man mener nok, at der er kortere til de lokales forsamlingshus end til Gedved.
I tirsdags var det i Kattrup, det skete. Dagsordenen var færdig på godt 10 minutter, og så var der kaffe og mulighed for spørgsmål.
Der blev spurgt om trafik, og der var også spørgsmål om løsning af praktiske problemer vedr. ældreplejen. Og der blev spurgt til, hvornår sammenlægning af amter og kommuner kunne blive aktuelt. De 10 - 15 tilhørere fik mulighed for nærkontakt med byrådsmedlemmerne, og det kom der en hyggelig aften ud af.
Ethvert byrådsmøde åbnes med en sang. Da det medlem, der skulle vælge sang, hørte, at Orla Binnerup havde fødselsdag, og brugte sin aften til at overvære mødet, blev fødselsdagssangen straks afsunget som optakt til mødet.
Det er vist ikke sket før.

[bogo-08112002-97] [ tilbage ]


fuZion - internetleverandør til KatNet