Katnet præsenterer...

Kommunalvalg 2001 i "Billed og ord"


Klik på billedet og se det i stor størrelse.

Der blev travlt i løbet af eftermiddagen. På afstemningsstedet i Højbo i Gedved var der kl. 17.15 kø i den afdeling, der omfattede kommune- og amtsrådsvalget. Det var åbenbart lettere kun at tage bestemmelse om et kryds i afdelingen for folketingsvalg.
Valgdeltagelsen viste sig kl. 17.20 at være noget højere end ved sidste folketingsvalg. 64 % havde stemt i år imod 58 % i 1998.

[bogo]


Klik på billedet og se det i stor størrelse.

Selv om der skal afvikles 3 valg var der stille og fredeligt på kommunens små valgsteder formiddagen igennem. I Gangsted kunne man i lange perioder opleve forsamlingshusets sal aldeles tom, bortset fra de tilforordnede.
I Åes forsamlingshus var der ligeledes stille, og borgmesteren og valgstyrerne havde god tid til at tale om eventuelle problemer. Da borgmester Ejgil W. Rasmussen opdagede, at valgstyrerne i Åes forsamlingshus havde et væddemål kørende om valgdeltagelsen ved kommunevalget (kun i afstemningsdistrikt Åes) ønskede han at deltage. Formand for valgstyrerne Henrik Hartkopf modtog herefter borgmesterens gæt og indskudsbeløbet.
Men uden mad og drikke… Alle afstemningssteder har indgået aftaler om levering af middagsmad og aftensmad til de tilforordnede m.v. I Grumstrup var der så stille i middagsstunden, at man samlet kunne indtage den varme mad fra Møllebæk.

[bogo]


Klik på billedet og se det i stor størrelse.

På slaget 9.00 blev dørene åbnet til valglokalet i festsalen på Hovedgård skole. Forinden havde de tilforordnede fået instruktion af formanden for valgstedet, kommunalbestyrelsesmedlem Jørn Nielsen, om de særlige foranstaltninger, der er nødvendige, når 3 valg skal afholdes samtidigt.
Den første vælger, der indfandt sig i valglokalet, måtte kontrollere, at samtlige stemmeurner var tomme, inden de blev forsvarligt lukket og låst. Derefter var der kø ved valgbordet, hvor der blev udleveret stemmesedler til kommune- og amtsrådsvalget. Men derefter forløb afstemningen let og uden problemer indtil videre.
7. b på Hovedgård skole benyttede lejligheden til at se, hvordan et valg afvikles. Hele klassen af 14-årige, fremtidens vælgere, fulgte interesseret med i, hvordan et valg foregår.
[bogo]